Direct naar de inhoud.

Gemeenteraad stelt 4,2 miljoen beschikbaar voor Centrumplan Stadskanaal

STADSKANAAL De gemeenteraad heeft 4,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het centrumplan Stadskanaal.

Zodoende kan het centrum voor in totaal 6,1 miljoen euro worden aangepakt, omdat de provincie Groningen een subsidie van 1,9 miljoen heeft toegekend. Een ruime meerderheid van zeventien van de 22 raadsleden, stemden voor het Centrumplan.

Met het nu beschikbaar gestelde geld kunnen de voor het centrum noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd. Zo kan een compact en aantrekkelijk winkelcentrum worden gerealiseerd en behoudt het centrum van Stadskanaal de regiofunctie.

Bij de ruimtelijke ingrepen in het centrum is een sleutelrol weggelegd voor de aanpak van de nu sterk gedateerde Oude Markt en omgeving, inclusief het aanpassen van looproutes en aanliggende pleinen. Hiermee krijgt het centrum een betere uitstraling, betere toegankelijkheid en sterkere looproutes (van Beneluxplein naar Menistenplein, inclusief Beneluxlaan, Europalaan en Europaplein).

Bij de aanpak van de Oude Markt en omgeving wordt ook vastgoed gesaneerd. Er wordt zo’n 3000 vierkante meter aan winkelvloeroppervlakte uit de markt genomen. Dit past bij de centrumvisie waarin vermindering van oppervlakte detailhandel en verplaatsing naar het nieuwe kernwinkelgebied hoort.

Er wordt een subsidieregeling in het leven geroepen. Door gebruik te maken van deze regeling kunnen ondernemers en winkeliers subsidie krijgen voor verplaatsing, gevelverbetering, het herbestemmen of transformeren van vrijkomende panden.

Artikel is geplaatst door Paul Abrahams op