Direct naar de inhoud.

Beperkte huurverhoging voor huurders van woningcorporatie Lefier

STADSKANAAL – Betaalbaar wonen is een speerpunt van Lefier. Daarom past de woningcorporatie met ongeveer 30.000 woningen in Noord-Nederland dit jaar beperkte huurverhoging toe.

Voor huurders van Lefier betekent dit een huurverhoging van 1,25% voor zowel woningen als studentenkamers.

Bestuurder Lex de Boer: “We zien dat steeds meer van onze huurders moeite hebben om rond te komen en dat huurachterstanden oplopen. Daarom maken we geen gebruik van de maximaal toegestane verhoging van 2,5%, maar houden we de huurverhoging zo beperkt mogelijk. Mede hierdoor blijven onze woningen betaalbaar.”

Lefier blijft met deze beperkte huurverhoging in staat om ook in 2015 weer ruim 70 miljoen euro te investeren. Onder meer in het drastisch verduurzamen van haar woningen. Hiermee wordt bijgedragen aan een beheerste woonlastenontwikkeling.

In 2014 vond binnen Lefier een ingrijpende reorganisatie plaats, met als doel een betere sturing op bedrijfskosten en lagere bedrijfslasten. Deze koers werpt zijn vruchten af. De Boer: “We zien nu al een dalende lijn in onze bedrijfskosten. We zijn er nog niet, maar we zijn tevreden met de resultaten die we tot nu toe hebben behaald. Mede door deze ingrepen in onze eigen organisatie zijn we in staat de huren op een betaalbaar niveau te houden.”

In april ontvangen alle huurders van Lefier een brief over de voorgestelde huurverhoging. Huurders die het niet eens zijn met de huurverhoging kunnen bezwaar maken.

Bron: www.kanaalstreek.nl