Direct naar de inhoud.

Bereikbaarheid voor fietsers staat centraal

Door paul.abrahams. 19 november 2018
STADSKANAAL Het ontwerp van de infrastructuur en de vormgeving van de kruispunten verkeersroute centrum Stadskanaal is gereed.
In het plan wordt de huidige Plein-Lijn route een route voor het doorgaande verkeer om de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren.
Om het doorgaande verkeer te stimuleren de doorgaande route te volgen worden de viertondes bij het busstation en het politiebureau omgevormd tot voorrangskruispunten. Wethouder Goziena Brongers: “Met de uitvoering van dit plan kunnen we ervoor zorgen dat het centrum op een veilige manier beter bereikbaar is voor automobilisten, fietsers en voetgangers.”
De bereikbaarheid van het centrum voor fietsers staat centraal. Er komt een fietsstraat vanaf het Geert Teisplein tot aan de Oude Markt. En van de Navolaan tot aan het gemeentehuis. Een fietsstraat bestaat uit twee brede stroken van twee meter breed. Daartussen is een rijstrook van 2,50 meter voor auto’s. Deze mogen in één richting gebruik maken van de fietsstraat. Langs de fietsstraat komen ter hoogte van het Stadshart flitsparkeerplaatsen, zodat inwoners een snelle boodschap kunnen doen of bezoekers van het theater of hotel kunnen afzetten.
Voor het stimuleren van het fietsgebruik krijgen de fietsers op de nieuwe kruisingen en rotondes in het centrum voorrang. Dit sluit aan bij de landelijke richtlijn die zegt dat fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom voorrang moeten krijgen. Bovendien komen er fietskluizen waar inwoners en bezoekers hun elektrische fiets kunnen opladen.
Door het aanleggen van voorrangskruispunten bij het politiebureau en het busstation wordt doorgaand verkeer in het centrum voorkomen. De bezoekers van het centrum moeten een afslag nemen om in het centrum te komen. Het busstation blijft op de huidige locatie en het openbaar vervoer blijft gebruik maken van de Plein-Lijn route.
Als de gemeenteraad 17 december instemt met het ontwerp kan de uitvoering in het voorjaar van 2019 worden gestart.
Om de nieuwe verkeersroute centrum Stadskanaal te laten zien en de plannen te verduidelijken houdt de gemeente Stadskanaal een inloopbijeenkomst op dinsdag 18 december aanstaande. De bijeenkomst in het gemeentehuis is van 16.00 tot 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.