Direct naar de inhoud.

Betere bewegwijzering naar Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN – Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen is een stuk beter te vinden voor bezoekers.

Vanaf de rotonde aan de Provinciale weg Borger-Stadskanaal tot aan het museum aan de Glaslaan is een viertal verwijsborden geplaatst. Goedewaagen ontving een bijdrage van de gemeente om het plaatsen van deze borden mogelijk te maken.

Bezoekers hadden moeite om vanuit Nieuw-Buinen de weg naar het keramisch museum te vinden. Voornaamste oorzaak was het gebrek aan bebording. Ook werd door veel verouderde navigatieapparatuur de actuele bebouwing niet goed weergegeven.

Bron: www.kanaalstreek.nl