Direct naar de inhoud.

Colleges vragen raden om vervolgonderzoek mogelijke herindeling

Logo-Stadskanaal STADSKANAAL – De colleges van de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam vragen de gemeenteraden in te stemmen met vervolgonderzoek naar een mogelijke herindeling. Eind 2015 is een concept van de strategische agenda in de drie raden besproken. Uit deze besprekingen is naar voren gekomen dat er een aantal zaken nader onderzocht moet worden, voordat de raden een vervolgstap willen nemen in het besluitvormingstraject tot een mogelijke herindeling. SA3 De strategische agenda voor de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Veendam (SA3) is een leidraad voor vervolgstappen in het onderzoek naar een mogelijke herindeling van de drie gemeenten. De SA3 heeft als doel ondersteunend te zijn bij het maken van de afwegingen. Onderzoek De uit te voeren onderzoeken zijn gericht op de wijze waarop inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken kunnen worden. Daarnaast richten de onderzoeken zich op het economisch perspectief, een analyse van de mogelijkheden tot zelfstandige taakuitvoering in relatie tot de huidige samenwerkingsverbanden en de financiële effecten van een mogelijke herindeling van de drie gemeenten. Instemming De drie gemeenteraden gaan afzonderlijk bespreken of ze instemmen met het voorstel van de colleges. Als dat het geval is, worden de voorgestelde vervolgonderzoeken en -acties uitgevoerd. Het doel van deze onderzoeken is de raden aanvullende informatie en onderbouwing aan te reiken die de besluitvorming over al dan niet herindelen mogelijk maakt. – See more at: http://www.kanaalstreek.nl/gemeentenieuws/49281/colleges-vragen-raden-om-vervolgonderzoek-mogelijke-herindeling/#sthash.8mnmqIFz.dpuf