Direct naar de inhoud.

Gemeente investeert fors in winkelcentrum Stadskanaal en in het dorp Musselkanaal

STADSKANAAL – Het college wil fors investeren in zowel het winkelcentrum in Stadskanaal als de gebiedsontwikkeling voor de kern Musselkanaal.

Het college vraagt de raad in te stemmen met een bijdrage van maximaal 4,2 miljoen euro voor de aanpak van het winkelcentrum in Stadskanaal. Voor de integrale gebiedsontwikkeling van de kern Musselkanaal willen B&W een bedrag van 750.000 euro beschikbaar stellen. De gemeenteraad beslist op maandag 11 juli over beide plannen.

Voor de aanpak van het winkelcentrum in Stadskanaal wordt van de provincie een subsidie van 2,8 miljoen euro gevraagd. Verder moeten private partijen en ondernemers wezenlijk bijdragen aan de plannen, zo stelt het college als voorwaarde. “We willen er een toekomstgericht centrum van maken, met een bundeling van functies, die de levendigheid bevorderen. Het centrum is niet alleen van de gemeente, maar van ons allemaal”, vertelt wethouder Peter Gelling.

Kernwinkelgebied Stadskanaal verkleind

In het plan staan diverse actiepunten om het winkelgebied in het centrum van Stadskanaal aantrekkelijker te maken. Hiermee wil het college leegstand voorkomen, blijft de werkgelegenheid in stand en draagt de opknapbeurt bij aan een optimaal woon-, werk- en leefklimaat. Zo wordt in de centrumvisie het kernwinkelgebied verkleind tot Europalaan, Kiepkörf, Menistenlaan en Hoofdstraat, aangevuld met de Kanaalpassage.

B en W zijn van plan het kernwinkelgebied compacter te maken door winkels van buiten naar binnen dit gebied te verplaatsen. Sloop is op voorhand niet uitgesloten, bijvoorbeeld van panden rond de Oude Markt. Daar zal in dit voorbeeld een herinrichting zorgen voor een facelift van de entree van het centrum. Ondernemers hebben zelf ook allerlei plannen bedacht om de omgeving van pleinen en aanloopstraten te verbeteren.

Musselkanaal

Net als voor het centrum van Stadskanaal het geval is, zijn ook bij het integrale plan voor de gebiedsontwikkeling van het dorp Musselkanaal diverse andere partijen intensief betrokken. ,”We hebben samen met de woningcorporatie Lefier, Stichting Dorpsbelangen, de Ondernemersvereniging, huurders van de Florawijk en de Rabobank de krachten gebundeld. Het doel is, ook op langere termijn, een vitaal dorp te houden”, legt wethouder Gelling uit.

In de plannen wordt gekozen voor het investeren in de kanaalbebouwing, omdat deze wordt ervaren als ruggengraat van het dorp. Het principe van ‘omgekeerde groei’ wordt toegepast. Dit betekent dat 83 woningen in de Florawijk worden gesloopt. Gekeken wordt hoe terugbouw plaatsvindt, bijvoorbeeld in het lint, de basis van het dorp.

Voor de invulling van open ruimten, die ontstaan door ‘verdunning’ van de Florawijk, zijn inwoners nadrukkelijk betrokken. Hierover is al volop nagedacht.

Om tot een compact koopcentrum te komen, wil het college ook in Musselkanaal winkels verplaatsen naar het kerngebied in het lint. Verder moet een aan te stellen vastgoedregisseur met ondernemers en winkelpandeigenaren in gesprek gaan om de mogelijkheden te verkennen.