Direct naar de inhoud.

Kinderen maken zelf voorstelling

STADSKANAAL – Kinderen van de (brede) school Parkwijk maken vandaag en morgen zelf een theatervoorstelling die op 2 juli vanaf 14.00 opgevoerd wordt voor ouders en andere belangstellenden.

door Cindy Houwen

 De kinderen worden bij het maken van de voorstelling begeleidt door mensen van theaterbedrijf Maters & Roberti en operazangeres Gonda Jonker. “Zij laten de kinderen zien wat ze met theater kunnen doen, zoals zingen, dansen en mimen”, zegt Brede School coördinator Jacqueline Haarmans. Samen met de juf of meester leren de kinderen zo zelf theater maken. Dit gebeurt per klas. Per groep wordt gekeken naar de talenten van de kinderen en naar wat zij leuk vinden om te doen. “De kinderen bepalen wat er gaat gebeuren. Wat zij leuk vinden.” Zowel vandaag als morgen wordt druk geoefend door de 80 tot 100 leerlingen die aan de voorstelling zullen meewerken. “Door drie professionals zullen de 7 of 8 stukken uiteindelijk in elkaar geschoven worden waardoor een theatervoorstelling van circa 50 minuten ontstaat. Het is dus niet zo dat groep één als eerste komt en groep acht als laatste. Het kan best zijn dat eerst groep vijf komt. Het is net wat de kinderen uitgekozen hebben, waar dat past in de voorstelling.” Dan volgt eerst de generale repetitie alvorens de voorstelling voor de ouders en andere geïnteresseerden wordt opgevoerd. Het stuk zal in ieder geval als thema ‘Feest’ hebben. Dit omdat de Anne de Vriesschool dit jaar haar vijfitg jarig jubileum viert, Stadskanaal 250 jaar bestaat en de Semslinie 400 jaar geleden is uitgezet. De opvoering is in de sporthal van het Ubbo Emmius die de ruimte voor de gelegenheid ter beschikking stelt aan de Brede School Parkwijk. In de zaal wordt een professionele geluids- en lichtinstallatie gemaakt waardoor een heus theater ontstaat. Ook de kleding wordt geregeld. “In de Parkwijk zijn er naschoolse activiteiten, to do after school genoemd’, vertelt Jacqueline. “Daar kunnen kinderen kiezen wat ze leuk vinden om te doen. Toneel en theater kwam steeds naar voren, daar was behoefte aan. Twee jaar geleden zijn we begonnen met theaterlessen en daar gaan ook de nodige kinderen van Parkwijk naar toe.” In 2006 werd het Brede schooljaar voor het eerst afgesloten met een drietal theaterstukken, voor elke leeftijdsgroep één. “Kinderen uit de wijk kwamen weinig tot niet in aanraking met cultuur en als Brede School vinden we het belangrijk voor de ontwikkeling dát kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur. Nu is het traditie dat aan het eind van het schooljaar er een voorstelling is. Kinderen die nu 12 zijn en in groep 8 zitten hebben nu elk jaar een theaterstuk gezien en meegemaakt in de eigen wijk. Daarbij is het ook leuk te ontdekken welke talenten we zelf in ons midden hebben “, besluit Jacqueline.

Bron: www.kanaalstreek.nl