Direct naar de inhoud.

Leerlingen Noorderpoort VO organiseren sport en speldag voor 18 basisscholen

STADSKANAAL – Op vrijdag 13 maart vond voor de 20ste keer de jaarlijkse sport en speldag in de gemeente Stadskanaal plaats. Deze dag heeft tot doel leerlingen uit het basisonderwijs kennis te laten maken met verschillende sporten en leerlingen aan te zetten tot sport en beweging.

Er is net als voorgaande jaren gekozen voor de groepen 5 en 6 van de basischool. Leerlingen in deze leeftijdscategorie blijken vaak nog niet hun definitieve sportkeuze gemaakt te hebben. De kennismaking met verschillende sporten tijdens de sport en speldag moet de leerlingen ondersteunen bij het maken van hun keuze.

Voor de 4e jaars leerlingen van de opleiding SDV van Noorderpoort VO was de organisatie hun eindexamenopdracht. SDV (Sport, Dienstverlening en Veiligheid) is een opleiding die sinds acht jaar bij Noorderpoort VO wordt aangeboden. De leerlingen leren door zogenaamde grote opdrachten hoe het in de praktijk werkt. Hierdoor bereiden ze zich goed voor op hun vervolgopleiding in het mbo en hun toekomstige beroep.De SDV leerlingen werden hierbij gecoacht en aangestuurd door docent bewegingsonderwijs en SDV,Martijn Ulenreef.Acht weken hadden de leerlingen om dit evenement voor te bereiden. In de SDV lessen werd de lesinhoud zo ingericht dat de leerlingen uiteindelijk een goede organisatie neer konden zetten.

Door nauw samen te werken met de gemeente, Pagecentrum en verschillende sportverenigingen uit de gemeente Stadskanaal hebben de leerlingen van de groepen 5 en 6 van maar liefst 18 verschillende scholen een ontzettend leuke dag gehad. Uit een breed scala aan sporten, zestien in totaal, konden de leerlingen hun eigen specifieke keuze maken. Die gemaakte keuzes werden in drie spel rondes uitgevoerd.

Door de vele enthousiaste geluiden van deelnemers, ouders en docenten uit het basisonderwijs werd deze dag als een gigantisch succes ervaren. De leerlingen SDV kijken voldaan en vol trots terug op een geslaagde dag.

Bron: www.kanaalstreek.nl