Direct naar de inhoud.

Nieuwe aansluiting N391 en N366 kost 4,5 miljoen euro

TER APEL – De kosten van de nieuwe aansluiting N391 en N366 nabij Ter Apel bedragen 4,5 miljoen euro.

De provincie Groningen betaalt 2,5 miljoen euro, de provincie Drenthe legt twee miljoen op tafel. Als er geen bezwaar- of onteigeningsprocedures komen, dan kan de ingrijpende reconstructie eind 2015 van start gaan.

In samenwerking met de provincie Groningen legt de provincie Drenthe een ongelijkvloerse kruising aan op de plek van de huidige rotonde waar de N366 en de N391 elkaar kruisen. De N366 wordt vanuit het noorden (Stadskanaal) rechtstreeks verbonden met de N391. De verbinding met het zuidelijke deel van de N366 (richting Ter Apel) wordt verbonden door middel van nieuwe op- en afritten.

De N391 is een belangrijke verkeersader tussen Zuidoost-Drenthe en Zuidoost-Groningen en verbindt deze beide regio’s met Duitsland en de Eemshaven.

De weg zorgt ook voor een goede verbinding van deze regio met de rest van het land via de N34/A37. Het is voor de regio van belang dat de bereikbaarheid verbetert, zodat de economische bedrijvigheid een impuls krijgt. De provincie Drenthe heeft er daarom voor gekozen de N391 met voorrang om te bouwen van een 80-kilometer weg naar een 100-kilometer weg. De omvangrijke werkzaamheden die hiervoor nodig zijn, zorgen bovendien voor stimulering van de werkgelegenheid in de regionale bouwsector.

De werkzaamheden bestaan uit het verbreden van de weg en het aanleggen van ongelijkvloerse kruisingen. Deze aanpassingen maken de weg veiliger en zorgen voor een snellere doorstroming van het verkeer. De nieuwe ongelijkvloerse aansluiting op de N34 bij Erm (Emmen West) en de N366 bij Ter Apel zorgen voor een betere doorstroming van en naar deze wegen. Hierdoor gaat het verkeer meer gebruik maken van de N391 waardoor het op de omliggende wegen minder druk wordt. De werkzaamheden aan de N391 worden uitgevoerd tot en met 2016.

Kijk voor meer informatie op www.n391.nl

Bron: www.kanaalstreek.nl