Direct naar de inhoud.

Pedagogisch medewerkers Stadskanaal geslaagd voor taaltoets

STADSKANAAL – Afgelopen dinsdag stonden de pedagogisch medewerkers van Stichting Peuterwerk in de gemeente Stadskanaal eventjes in het zonnetje vanwege het behalen van een taaltoets.

Na een traject van ongeveer negen maanden zijn alle deelnemers geslaagd voor de toetsen op de onderdelen spreken, lezen en schrijven. Het taaltraject is verzorgd door Timpaan Onderwijs en de toetsen zijn een onderdeel van een landelijke actie om het taalniveau van pedagogisch medewerkers te verhogen.

Bij jonge kinderen is de taalontwikkeling in volle gang. Kinderen leren van elkaar, maar vooral ook van de volwassenen waar zij mee omgaan. Volwassenen zijn voor kinderen een rolmodel waaraan zij hun eigen taalgebruik spiegelen. Doelgroepkinderen die meedraaien op VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) locaties worden van huis uit vaak onvoldoende gestimuleerd in hun taalontwikkeling.

Pedagogisch medewerkers spelen een cruciale rol in de taalontwikkeling van jonge kinderen. Daarom is het belangrijk datpedagogisch medewerkers in de VVE-sector de Nederlandse taal goed beheersen. Alleen dan kunnen zij kinderen rijke en correcte taal aanbieden en de juiste feedback geven tijdens de gesprekken die ze met de kinderen voeren.

Na een succesvol taaltraject waarbij alle pedagogisch medewerkers een enorme inzet en betrokkenheid hebben getoond, vond een feestelijke afsluiting plaats. De pedagogisch medewerkers mochten een certificaat in ontvangst nemen en werden toegesproken doornGrietje Koops en Thea Hooijer van Stichting Peuterwerk. Namens Timpaan Onderwijs kreeg iedere peuterspeelzaal van de docent, Marjolein Eeftingh, een prentenboek uitgereikt.

Bron: www.kanaalstreek.nl