Direct naar de inhoud.

Pleidooi wethouder | 40.000 brieven voor minister Henk Kamp

Wethouder Peter Gelling van de gemeente Stadskanaal. Foto: Paul Abrahams

DSC_0351

STADSKANAAL – Het is het schrikbeeld van Peter Gelling. Wandel je door die prachtige Stationslaan, wordt het fraaie uitzicht verpest door een windturbine met een hoogte van zo’n 200 meter.

door Paul Abrahams

Ter vergelijking: het beeldbepalende wooncomplex De Maarshorst in Stadskanaal is zestig meter hoog. “Ik moet daar niet aan denken”, benadrukt de wethouder van de gemeente Stadskanaal. “Ik word daar niet vrolijk van.”

In het Drentse gedeelte van de Veenkoloniën in de gemeente Aa en Hunze en Borger-Odoorn worden – verdeeld over zeven rijen – vijftig windmolens geplaatst, die 150 megawatt aan energie gaan opwekken. De eerste windmolens krijgen een plek op enkele honderden meters van de grens met Stadskanaal.

“De gemeente Stadskanaal wil pertinent geen grootschalig windmolenpark langs de Drentse Mondenweg”, vertelt Gelling in zijn werkkamer op het gemeentehuis. “Wij worden gesteund door de conclusie van een onafhankelijk draagvlakonderzoek. Tachtig procent van de inwoners is tegen de aanleg van een muur van windturbines. Stadskanaal wordt op slot gezet. Het wordt veel moeilijker om woningen te verkopen, werkgevers twijfelen of ze nog wel moeten investeren in de gemeente en zo’n woud van windmolens is ook nog eens slecht voor de gezondheid en voor de ontwikkeling van het toerisme in de verbindingszone tussen Westerwolde en de Hondsrug.”

“We zijn beslist niet tegen het plaatsen van windmolens”, vervolgt Gelling die indertijd volledig is verrast door het voorbereidingsbesluit voor de aanleg van een grootschalig windmolenpark. “Maar met mate. Wat vlak over de grens met de provincie Drenthe wordt gerealiseerd, dat spant de kroon. Dat kan gewoon niet, die massaliteit in een prachtig open gebied. Weet wel. Ook Stadskanaal vindt dat de energie in ons land steeds meer duurzaam opgewekt moet worden, maar wij vinden dat goed naar betere alternatieven moet worden gekeken om aan de taakstelling van de overheid te kunnen voldoen. Dan praat je bijvoorbeeld over onder meer zonne-energie en biovergisting. Maar ook over het beter isoleren van woningen, zodat de ‘meter op nul’ kan worden gezet. Wij kiezen liever voor de aanleg van zonneweides dan voor windmolenparken.”

Achter de schermen wordt door ‘Stadskanaal’ hard gewerkt om het plaatsen van de vele tientallen windmolens te voorkomen. “We voeren regelmatig overleg met bijvoorbeeld gedeputeerden van de provincie Drenthe en Groningen en met Tweede Kamerleden in Den Haag. Er is inmiddels zelfs een lobbyist aangesteld die de belangen van Stadskanaal gaat verdedigen. We merken wel dat steeds meer politici gevoelig zijn voor onze argumenten, maar het omslagpunt is helaas nog niet bereikt. We blijven echter sleuren en trekken. We zijn vastberaden en we leggen ons er niet bij neer.”

Gelling vindt het opmerkelijk dat het grootste gedeelte van de bevolking nauwelijks van zich laat horen. “Goed, tachtig procent heeft aangegeven dat ze een windmolenpark in de achtertuin niet zien zitten, maar daar blijft het verder bij. Het rapport is overigens door minister Henk Kamp terzijde geschoven. Ik constateer gelatenheid, in combinatie met het jaar 2020. Dat duurt nog zo lang, wordt gedacht. Het zal zo’n vaart wel niet lopen. Misschien dat tegen die tijd de vlag er heel anders bij hangt. Maar wat vergeten wordt, is dat in 2018 de eerste zwaar beladen vrachtwagens over de ruilverkavelingswegen rijden met materialen om de fundamenten te leggen voor die kolossen. In 2020 wordt niet begonnen met de bouw, maar dan moeten de windmolens in bedrijf zijn. Volgens mij weet niet iedereen dat.”

De inwoners van de regio mogen zich best wat meer gaan roeren, besluit de wethouder. “Ze hoeven geen barricades op te werpen, maar je zou om te beginnen allemaal een brief aan minister Henk Kamp in Den Haag kunnen sturen. Ik denk dat een stapel van 40.000 brieven best wel indruk gaat maken. Op 16 december vindt in Den Haag weer een overleg plaats over windmolens in Nederland. Het zou een goed idee zijn om dan een petitie aan te bieden, waarin de bevolking duidelijk maakt dat een grootschalig windmolenpark bij Stadskanaal absoluut niet gewenst is. Mijn advies aan de bevolking is: steun ons en durf je uit te spreken.”