Direct naar de inhoud.

Presentatie herdruk over vier generaties scheepsbouwers in Stadskanaal

STADSKANAAL – In het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal is de tweede, uitgebreide druk van het boek ‘Honderd jaar Schepen, Schippers en Scheepsbouwers in Stadskanaal’ gepresenteerd.

Het boek is geschreven door Willem Mulder, geboren (en tot zijn negentiende getogen) in Stadskanaal en nazaat van de eigenaren van de scheepswerf Mulder aan de Scheepswerfkade in Stadskanaal.

‘Honderd jaar Schepen, Schippers en Scheepsbouwers in Stadskanaal’ is het verhaal van vier generaties scheepsbouwers in een Groninger veenkolonie en van de lotgevallen van een aantal schepen die van hun werven van stapel liepen.

Het boek beschrijft de oprichting van de eerste werf in 1852, de houten schepen die er van de bijl kwamen, de overschakeling van houten op ijzeren scheepsbouw door de tweede generatie en de moeilijkheden, die daarmee gepaard gingen, niet alleen op het technische, maar ook op het menselijke vlak.

Hoe de scheepsbouw groeide en bloeide in het begin van de vorige eeuw en er handen vol geld werd verdiend. Hoe de Eerste Wereldoorlog rampzalige gevolgen had en hoe daarna de crisis van de jaren twintig zich deed voelen.

Hoe de derde generatie zelf schepen in de vaart bracht en hoe haar dat noodlottig is geworden ..

Tenslotte hoe onder de vierde generatie het bedrijf weer opbloeide en hoe door de afname van de scheepvaart een punt achter de scheepsbouw werd gezet en nieuwe bedrijfsactiviteiten werden ontplooid. En hoe er uiteindelijk na honderd dertig jaar een einde kwam aan het familiebedrijf.

Het eerste exemplaar is onder grote belangstelling aangeboden aan Helen Kämink van het Streekhistorisch Centrum. Veel mensen van over ver waren naar Stadskanaal gekomen. Zoals Henk Blaauw in Vlaardingen woont, maar vroeger naast Willem Mulder heeft gewoond.

Het boek kost 29,50 euro en is te koop bij het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal.

Bron: www.kanaalstreek.nl