Direct naar de inhoud.

Maar Stadskanaal is nog niet klaar

De gemeente Stadskanaal wil indien nodig de Staat der Nederlanden voor de rechter dagen om de bouw van windmolens in Drenthe te stoppen.

Dat heeft wethouder Peter Gelling (Gemeentebelangen) gisteren bekend gemaakt.

Hij reageerde daarmee op het besluit van minister Henk Kamp om het windmolenpark Drentse Monden en Oostermoer niet te heroverwegen. De Tweede Kamer had daar met een motie om gevraagd. Kamp zei die motie onuitvoerbaar te vinden, mede omdat verleende vergunningen dan ingetrokken zouden moeten worden, met kans op schadeclaims. ,,Ik ben klaar’’, zei de bewindsman in deze krant.

Niet klaar

Maar Stadskanaal is volgens Gelling dus nog niet klaar. De 45 windmolens die het park zou gaan tellen, komen vlakbij de gemeente Stadskanaal te staan. ,,Onze inwoners krijgen er dus last van’’, zei de wethouder.

Gelling laakte het besluit van de minister en vindt dat die ‘stelselmatig’ de mening van inwoners van het gebied negeert. ,,Ook zijn er in de afgelopen weken na het indienen van de motie alternatieven aangedragen. Een groot zonnepark onder meer. Hier wordt ook niets mee gedaan.’’

Juridische weg

Gelling benadert de komende dagen Tweede Kamerleden en vraagt hen of ze alsnog aandringen op het uitvoeren van de motie. ,,Dat hoop ik. Maar daarbij gaan we als gemeente ook zelf verder op de juridische weg. We hebben onlangs bij de Raad van State beroep tegen het windmolenbesluit ingesteld. De rijkscoördinatieregeling, waar het windmolenplan onder valt, sluit uit dat een gemeente zoiets doet. Maar we proberen het toch.’’

Gelling zegt nog geen reactie op het beroep te hebben gekregen. ,,Maar als de Raad van State dat afwijst, willen we voor een andere juridische weg kiezen. Die houdt in dat je de Staat der Nederlanden daagt. Dat vergt een heel juridisch traject maar is mogelijk. Dat we zover willen gaan, maakt duidelijk dat we bang zijn dat zo’n molenpark heel nadelig is voor inwoners en ondernemers in onze gemeente.