Het langgerekte winkelcentrum van Stadskanaal, van oorsprong een koopcentrum met een regiofunctie op de route naar Groningen, kampte met leegstand door krimp en veranderend koopgedrag. De gemeente kreeg eind 2017 subsidie om het centrum op te waarderen. Er ontstond een positieve wisselwerking tussen overheid, ondernemers en vastgoedeigenaren: de opknapbeurt van de openbare ruimte en vastgoed, dit voorjaar gestart, wordt nu beschouwd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Voorraad verkleinen

Krimp vereist een regionale aanpak, aldus Henk Doeven, projectleider centrumontwikkeling van Stadskanaal, waarbij een gemeente kan aangeven waar wél behoefte aan is. ´We gaan hier geen woningen bijbouwen, maar zakelijke dienstverlening en zorgeenheden zouden wel goed aan kunnen sluiten bij de centrumvoorzieningen.´ Er worden nu stappen gezet op het gebied van retail. ´Om te beginnen, richten we een compacter en aantrekkelijk kernwinkelgebied in, waarbij meteen de verkeersstructuur wordt aangepakt. Om toekomstbestendig te zijn, moet Stadskanaal naar binnen groeien: aan de buitenzijde wordt winkelvloeroppervlakte uit de voorraad genomen en in het kernwinkelgebied wordt deze weer aangevuld.´

Actiebereidheid

Vastgoed aan de buitenranden is vaak in eigendom; de ondernemers die het gebruiken, zijn geen vastgoedspecialisten en laten zich dan ook adviseren. Voor locaties met detailhandelsbestemming buiten het kernwinkelgebied is een transformatiesubsidie beschikbaar om de overstap van detailhandel naar andere functies, zoals wonen of perifere detailhandel, gemakkelijker te maken. Ook het verplaatsen, verbouwen en het verbeteren van gevels in het kernwinkelgebied stimuleert de overheid financieel. Daarnaast verwacht de gemeente van ondernemers dat ze zelf ook investeren. Tussen ondernemers ontstaat meer interactie: ze richten samen met de gemeente de openbare ruimte opnieuw in op plekken als het Menistenplein.

“Vastgoedorganisaties zien Stadskanaal nu als een plek die er toe doet’

Eigenaren aan zet

De nauwere samenwerking met ondernemers heeft duidelijk tot meer actiebereidheid en interactie geleid, maar hoe beweegt de gemeente vastgoedeigenaren? Doeven: ´Een vastgoedregisseur begeleidt het contact met de eigenaren. In het centrum beseffen vastgoedeigenaren dat er iets moet gebeuren, daarom bespreken we de upgrade van panden. We kunnen bovendien merken dat grotere vastgoedorganisaties Stadskanaal nu niet meer als een onderdeeltje van hun portefeuille zien, maar als een plek die ertoe doet.´

Techniekregio

In het bedrijfsleven is er vooral regionale verplaatsing. Het grootste industrieterrein met uitgeefbare gronden van Stadskanaal is in handen van een private partij; de gemeente is het loket dat partijen bijeenbrengt. Met behulp van de tool ‘Locatiemonitor bedrijventerreinen’, waarvoor funda in business een grote bron is, wordt ook het aanbod van lokale vastgoedpartijen en makelaars in kaart gebracht. Michel Veenma, accountmanager bedrijven van Stadskanaal: ´We krijgen nu weer dagelijks de vraag of een bedrijf zich hier kan vestigen. Ze komen alleen niet allemaal gemakkelijk aan personeel. Van oudsher is dit een techniekregio, maar er is een mismatch tussen het bedrijfsleven en jonge afgestudeerden. Om van Stadskanaal weer een bloeiende techniekregio te maken is hier een innovatiehub opgericht: een broedplaats waar studenten gekoppeld worden aan opdrachten die het mkb genereert.’


‘Als alles goed gaat, kijk je minder snel kritisch om je heen´

2020 wordt het jaar van de waarheid voor Stadskanaal. Dan kan worden geconcludeerd of de gemaakte plannen en herinrichting van de openbare ruimte tot voldoende resultaat hebben geleid. ´De gemeente verkiest bewustwording boven handhaving. Wij bepalen niet wat er gebeurt, maar faciliteren partijen om zelf of samen met de gemeente tot een plan te komen´, aldus Doeven, ´en dit heeft onmiskenbaar een beweging tot stand gebracht.´