Direct naar de inhoud.

Treant Zorggroep sluit 2014 af met positief resultaat

STADSKANAAL – Treant Zorggroep heeft 2014 afgesloten met een positief resultaat van € 6,7 miljoen (2013: € 10,8 miljoen). Zowel de ziekenhuizen als de care hebben daarbij een positief resultaat behaald. Het begrote resultaat voor Treant Zorggroep in 2014 was € 4,7 miljoen. De zorggroep heeft daarmee een beter resultaat gehaald dan begroot. Leveste Care en Zorgpalet hebben voor de care binnen Treant Zorggroep een positief resultaat behaald van € 2,7 miljoen (2013: € 2,0 miljoen).

 Het resultaat over 2014 van € 6,7 miljoen wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de organisatie. Dit geeft Treant de mogelijkheid om de geplande investeringen in onder andere het elektronisch patiëntendossier en de operatiekamers de komende jaren te financieren. De vermogenspositie van Treant Zorggroep is goed en ligt boven het gemiddelde van de sector.

Toekomstverwachtingen

Voor 2015 en de eerste jaren daarna verwacht Treant Zorggroep minder opbrengsten. Tegelijkertijd heeft de zorggroep te maken met doorlopende kosten. Daarom wordt verwacht dat de resultaatdaling van 2014, zich in 2015 voortzet. Om een gezonde bedrijfsvoering ook na 2015 te realiseren is met name binnen de ziekenhuiszorg van Treant voor 2015 een bezuinigingsprogramma opgezet, waarmee herstel van het resultaat na 2015 weer mogelijk wordt. Het bezuinigingsprogramma heeft ten doel om tot een lagere formatie te komen van in totaal 135 voltijdbanen. Voor de ziekenhuiszorg van Treant Zorggroep is het, naast het borgen van de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg in de regio, de komende jaren van belang om tot verdere efficiency te komen van de zorgverlening en de ondersteunende processen.

 

Bron: www.kanaalstreek.nl