Direct naar de inhoud.

TSN Thuiszorg zegt ontslag aan in Stadskanaal

STADSKANAAL – TSN Thuiszorg heeft vandaag 140 medewerkers met een vast contract in de gemeente Stadskanaal ontslag aangezegd.

Het betreft medewerkers die werkzaam zijn in de hulp bij het huishouden (HH1). Daarnaast wordt van 18 medewerkers die in dienst zijn voor bepaalde tijd het contract niet verlengd. TSN Thuiszorg betreurt de situatie in hoge mate maar kan helaas niet anders. In tegenspraak met het beleid van staatssecretaris Van Rijn, stopt de gemeente Stadskanaal op 1 oktober 2015 met het afnemen van HH1, het grootste onderdeel van de dienstverlening van TSN Thuiszorg.

De gemeente Stadskanaal kiest ervoor om deze vorm van hulp bij het huishouden over te laten aan de particuliere markt. Inwoners met een Wmo-indicatie kunnen uren hulp kopen tegen een eigen bijdrage. De overige kosten worden gefinancierd uit de zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De HHT is een tijdelijke, financiële regeling van het Rijk, bedoeld om werkgelegenheid in de thuiszorg te behouden en inwoners de mogelijkheid te bieden uren hulp te kopen. De gemeente Stadskanaal heeft hiervoor van het Rijk voor 2015 en 2016 (15 maanden) een bedrag van 2,5 miljoen euro ontvangen. Dat is nog exclusief de reguliere gelden voor hulp bij het huishouden, die niet meer hiervoor worden ingezet.

Eigen bijdrage te hoog

Hoewel de eigen bijdrage voor inwoners van de gemeente Stadskanaal, conform de recente ministeriële aanpassing van Asscher en Van Rijn, verlaagd is tot een bedrag van € 5,- per uur, hebben de meeste cliënten in Stadskanaal een te kleine portemonnee om de bijdrage te kunnen bekostigen. Dit bevestigt een eerste uitvraag van de gemeente Stadskanaal onder Wmo-cliënten, waaruit blijkt dat slechts twintig procent gebruik wil maken van de HHT-regeling. De aanvraag voor hulp bij het huishouden via deze regeling blijft in Stadskanaal dan ook zeer sterk achter bij de prognose.

“De gevolgen van de gemaakte keuze door de gemeente Stadskanaal om, tegen het advies van Van Rijn, te stoppen met de hulp bij het huishouden en het niet maximaal inzetten van de HHT gelden zijn enorm voor onze cliënten en medewerkers”, aldus Zion Jongstra, algemeen directeur van TSN Thuiszorg. “Op deze manier houdt Stadskanaal circa 2 miljoen over van het HHT budget dat bedoeld is voor de thuiszorg, terwijl onze medewerkers hun baan verliezen en inwoners niet de juiste zorg ontvangen.”

Landelijk heeft TSN in tientallen gemeenten al honderden ontslagen aangezegd. Voor alle medewerkers die boventallig zijn verklaard is een sociaal protocol van toepassing.

Bron: www.kanaalstreek.nl