Direct naar de inhoud.

Versnelde vervanging openbare verlichting bespaart in kosten

Versnelde vervanging openbare verlichting bespaart in kosten energieverbruik en onderhoud

STADSKANAAL –  Het college laat de openbare verlichting in de gemeente versneld vervangen.

Binnen twee jaar zijn 3.000 afgeschreven lichtmasten met armaturen vervangen door nieuwe.  Daarnaast worden nog eens 4300 al afgeschreven armaturen vervangen, maar blijven de masten staan. Dit besluit van het college heeft een groot aantal voordelen. Zo levert het besluit een aanzienlijke besparing in onderhoudskosten op, net als een forse besparing van energie: in totaal 300 ton CO2 per jaar. Dankzij het toepassen van LED-verlichting en slimme technieken zal sprake zijn van betere verlichting en minder lampstoringen. Bovendien betekent de vervanging van de verlichting een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de landelijke doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Enerzijds stelt het college de raad voor via de Voorjaarsnota 2017 een extra krediet beschikbaar te stellen van 1,7 miljoen euro. Anderzijds vraagt het college de raad voor 2017 en 2018 jaarlijks een aanvullend krediet van 675.000 euro. Deze extra lasten worden ruimschoots gedekt, omdat de versnelde vervanging ook versneld besparingen oplevert op energiekosten en onderhoud.

Met het versneld vervangen van de lichtmasten en armaturen zet de gemeente een forse stap naar een duurzame en energiezuinige verlichtingsinstallatie. In oktober 2016 heeft de gemeente al getekend voor diverse inspanningsbijdragen, zoals minimaal 20% absolute energiebesparing in 2020.