Direct naar de inhoud.

Windboeren in de Drentse Veenkoloniën beginnen in januari met de bouw van de eerste windturbine

Windboeren in de Drentse Veenkoloniën beginnen in januari met de bouw van de eerste windturbine in windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

De turbine komt op het kruispunt van de Drentse Mondenweg/N379 en de Dreefleiding, in de buurt van 1e Exloërmond, te staan. Hij moet rond de zomer klaar zijn.

Energie voor 5.000 huishoudens
In de twee windparken komen in totaal 45 zogeheten Nordex N131-windturbines te staan. Deze molens hebben een ashoogte van 145 meter en de wieken zijn 65,5 lang. Op het hoogste punt, de tiphoogte, is de molen 210,5 meter hoog. De verwachting is dat één windturbine ongeveer 15 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekt. Dit is voldoende om 5.000 huishoudens een jaar van energie te voorzien.

Weerstand
Tegen de aanleg van de windmolenparken bestaat veel weerstand. Inwoners van het gebied willen geen windmolens aan de horizon. Zij stapten naar de Raad van State. Maar voor de Raad van State is een gebrek aan draagvlak voor het plan geen reden om het park te verbieden.