Direct naar de inhoud.

Winkelcentrum is nu veel te groot

STADSKANAAL – Het winkelcentrum in Stadskanaal moet kleiner en compacter worden om zijn aantrekkelijkheid te behouden.

Dat is een van de doelen die komen te staan in een toekomstplan voor dat centrum. Wethouder Peter Gelling (Gemeentebelangen) van de gemeente Stadskanaal zegt dat dit plan de komende maanden gemaakt wordt. ,,In de zomer van 2016 moet het klaar zijn.”

De aanleiding om het te maken is een onderzoek dat een onafhankelijk bureau onlangs uitvoerde. Dat legde de grote winkelcentra in de regio onder de loep en dus ook Stadskanaal. Het constateerde dat het centrum enkele sterke punten heeft.

,,De aanwezigheid van het water van Stadskanaal, waar het winkelcentrum aan ligt, is zo’n sterk punt”, zegt Gelling. ,,De diversiteit in het winkelaanbod, de goede en gratis parkeerplaatsen en de grote zaterdagmarkt zijn andere.”

Zwak punt

Als zwak punt noemt het bureau de omvang van het winkelcentrum. Dat is behoorlijk langgerekt maar het bureau stelt dat het nu te groot is voor de hoeveelheid winkels die er nog is. Ook in Stadskanaal doet zich namelijk leegstand voor en daardoor wordt een rij winkels met enige regelmaat ‘onderbroken’ door een leeg pand. Dat maakt het winkelen er niet aantrekkelijker op, zo stelt het onderzoeksrapport. Het zou beter zijn om het winkelaanbod meer te concentreren.

,,We buigen ons de komende tijd over de sterke en zwakke punten”, zegt Gelling. ,,We willen daar de provincie bij betrekken maar uiteraard ook de middenstanders en de eigenaren van de panden. Zij moeten het vooral doen. We bespreken hoe we het kanaal en de vaarrecreatie nog meer kunnen betrekken bij het winkelcentrum. We bespreken ook hoe we het centrum compacter kunnen maken.”

Bestemmingsplan

Bij dat laatste zou de gemeente, zo stelt Gelling, een rol kunnen spelen. Bestemmingsplannen zouden zodanig aangepast kunnen worden dat detailhandel op den duur alleen in een kleiner gebied wordt toegestaan dan nu het geval is. ,,Al dit soort en andere maatregelen moeten in het toekomstplan komen te staan.”

Roel van der Molen is penningmeester van de handelsvereniging in Stadskanaal en gaat graag met de gemeente om de tafel. ,,Omdat wij ook de problemen zien. Het centrum moet inderdaad compacter. Maar daar hebben we ook de provincie voor nodig. Die heeft in andere centra, Winschoten bijvoorbeeld, ook miljoenen gestoken in sloop en opknappen van panden. Z’n injectie is hier ook nodig. Als die komt en de sterke punten verder worden benadrukt, kan dit centrum zijn belangrijke functie zeker houden.”